Kazania i Homilie - Wierzyć dzisiaj

 


22.02. Katedry św. Piotra, Apostoła


 

Prymat i władza w Kościele

 

1P 5,1-4

Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.


Homilia

 

W dzisiejsze święto zwracamy zazwyczaj uwagę na fakt przekazania czy też ustanowienia prymatu św. Piotra: "Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół a bramy piekielne go nie przemogą ... Cokolwiek zwiążesz na ziemi ..." Zapominamy jednocześnie czasem, że prymat ten nie jest autorytatywny i autokratyczny, że Piotr jest najpierw i przede wszystkim pierwszym w wierze. Warto byłoby też zobaczyć co On sam, Piotr mówi w pierwszym dzisiejszym czytaniu.

 

A mówi, rzeczy ... dla wielu pasterzy -powiedzmy sobie szczerze- niewygodne. "paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem ... nie ze względu na niegodziwe zyski; i nie jak ci którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada." To On został ustanowiony przez Chrystusa Skałą - Opoką dla Kościoła właśnie ze względu na ów przykład w wierze.

 

Pytanie, które zadaje Chrystus dzisiaj swoim uczniom: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" my również zadajemy i ludziom, i sobie. Zapominamy jednak, że po tym pytaniu następuje kolejne: "A wy za kogo mnie uważacie?" To drugie skierowane było wprost do wybranych Apostołów, ale jest skierowane także i do nas, kapłanów: "A wy za kogo mnie uważacie?" Od odpowiedzi na to pytanie zależy przecież skuteczność i wiarygodność i autentyczność naszej kapłańskiej posługi. Znane nam jest przecież powiedzenie: "Verba docent sed exempla trahunt". Czy dla nas Syn Człowieczy jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego? Czy ludzie patrząc na nasze postępowanie mogą to zobaczyć? Czy będą pociągnięci do wiary w Syna Bożego naszym przykładem?

 

Chrystus, Który ustanawia Szymona Piotrem czyli skałą daje mu też bardzo konkretne zadanie: „umacniaj braci w wierze” (Łk 22,32) Doskonale zrozumiał to poprzedni papież Jan Paweł II, który rzeczywiście „ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, jako największą wartość i  miarę życia chrześcijańskiego,” –jak mówi modlitwa o beatyfikację. On będąc następcą św. Piotra doskonale zrozumiał zadanie i odpowiedzialność pasterza, który ma „umacniać braci w wierze”. Warto w dniu dzisiejszym o tym także pomyśleć, że prymat w Kościele to przede wszystkim służba, jak wskazuje sam Chrystus i jak zrozumiał to doskonale Jan Paweł, którego pragniemy nazywać Wielkim.

 

Niewątpliwie zadanie to, ani nie jest łatwe, ani zrozumiałe przez wielu. I dlatego trzeba nam się stale zwracać do samego Mistrza i wsłuchiwać w Jego słowa: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!” To także jest sens prymatu świętego Piotra.